fbpx ...

Hanummah mashallah

Kako je nastala kolekcija Hanummah mashallah?

Uz komunikaciju sa kupcima ustanovili smo da jedan od najčešćih problema prilikom kupovine dugih haljina zapravo taj što haljine nisu dovoljno duge i veoma je teško, većini dama, naći odgovarajuće dugu haljinu.

Drugi problem sa kojim se susreću kupci su konfekcijske veličine odjeće. Rijetko se na tržištu mogu naći modeli odjeće koji su iznad konfekcijske veličine 44 (odnosi se na europske konfekcijske veličine), a pri tom nisu izrađeni od kvalitetnih i prirodnih materijala. U ovu konfekciju smo uvrstili i odjeću za trudnice.
 
Uvidjevši navedene probleme, Hanummah je pokrenula konfekciju Hanummah mashallah sa opcijom custom-made gdje svaka dama ima  mogućnost da bira model i veličinu odjevnog predmeta, odnosno odjeću u željenim dimenzijama izrađenu od najfinijih materijala.
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.