fbpx ...

blog

Svoja u hiljadu boja

#svoja – Svoja u hiljadu boja S V O J A – Hanummah filozofija koja već odavno stane samo u jednu riječ, od danas je službeno i jedna prava ženska KAMPANJA! Inspirisane autentičnošću naših Hanummah klijentica, izmaštale smo kolekciju raznobojnih dukserica koje nose jasnu poruku. Biti autentično ljudsko biće znači živjeti svoj život posve iskreno, …

Svoja u hiljadu boja Read More »

Odjeća za pokrivene, nekada i sada

Kako je nekada izgledala odječa za pokrivene Ako se malo zamislite i vratite u prošlost…Šta vidite, kako izgleda jedna pokrivena žena, kako izgleda hidžab, šta je obukla? U nekom postratnom periodu odjeća za pokrivene žene nije postojala, postojala je samo odjeća za žene. Kupovale su stvari gdje i svi ostali i pokušavale slojevitim oblačenjem zadovoljiti …

Odjeća za pokrivene, nekada i sada Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.